We zijn toegewijd om te voldoen aan onze Code of Conduct inclusief beleid met betrekking tot mensenrechten, arbeid, milieu, anticorruptie en algemene gegevensbescherming, om inbreuken te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het beleid correct wordt uitgevoerd en volledig wordt nageleefd door alle werknemers, inclusief managers en directeuren.

Onze Code of Conduct komt voort uit de volgende verklaringen:

  • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (1948)
  • IAO-verklaring over fundamentele beginselen en rechten op het werk en de follow-up ervan (Internationale Arbeidsconferentie, 18 juni 1998)
  • Agenda 21 (UNCED Rio 1992)
  • Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (Resolutie 58/4 van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2003)

 

Het Code of Conduct is onderverdeeld in drie belangrijke aandachtsgebieden.

menselijk

menselijk

Meer details

Klep

Klep

Meer details

Economie

Economie

Meer details