Al onze apparatuur voldoet aan wet- en regelgeving waaronder ATEX, CE en Food Contact Material. Bij de ontwikkeling van onze machines volgen we de Europese EHEDG-norm.

Dit wordt gewaarborgd door naleving van wettelijke vereisten, risicobeheer, corrigerende en preventieve maatregelen en continue verbetering van de efficiëntie van het kwaliteitssysteem. Het management is samen met onze interne auditteams actief betrokken en we leiden onze medewerkers op en sporen hen aan om actief deel te nemen aan het kwaliteitswerk.

Hoofddoelstellingen:

  • Te allen tijde productie en levering van hoogwaardige producten en turn-key projecten
  • Zorg voor kwaliteitsprocessen in alle delen van de organisatie om kwaliteitseisen en leveringsdata te behouden
  • Voer klanttevredenheidsonderzoeken uit met evaluatie
  • Voortdurend aanpassen aan de marktvraag
  • Creëer een bedrijfscultuur waarin kwaliteit te allen tijde voorop staat op alle organisatieniveaus
"We willen voorkomen als een aantrekkelijke en betrouwbare partner die afspraken nakomt en onze producten moeten te allen tijde als kwaliteitsproducten worden gezien"

Alle benodigde certificeringen

ISO gecertificeerd
ISO gecertificeerd

Alle productie-eenheden binnen SANOVO TECHNOLOGY GROUP zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd.

ISO-certificering Denemarken

ISO-certificering Italië

ISO Certificering Nederland

ATEX gecertificeerd
ATEX gecertificeerd

ATEX is de afkorting voor Explosieve Atmosfeer. Omdat stof onder de juiste omstandigheden explosies kan veroorzaken, zijn beschermende systemen een vereiste voor sproeidrogers.

Wij werken volgens de EU-richtlijn 2014/34.

Lees meer over ATEX in onze sproeidrogers.

Voedselcontactmateriaal (FCM)
Voedselcontactmateriaal (FCM)

Producenten en importeurs van materialen die met voedsel in contact komen, moeten een conformiteitsverklaring overleggen voor hun materialen die met voedsel in contact komen, samen met aanvullende ondersteunende informatie over hun beheersysteem voor voedselveiligheid, waaronder bijvoorbeeld migratietestresultaten.

Alle componenten in onze apparatuur zijn in naleving met betrekking tot materialen die met levensmiddelen in contact komen. U vindt de aangifte aan de hand van het artikelnummer via onderstaande link.

CE-markering
CE-markering

Al onze apparatuur voldoen aan alle wettelijke eisen voor de CE-markering inclusief alle eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. We de conformiteitsbeoordeling uitvoeren, de technische dossiers opstellen, de EU-conformiteitsverklaring afgeven en de CE-markering aanbrengen op al onze apparatuur.