Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με το δικό μας Code of Conduct πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη Γενική Προστασία Δεδομένων, για την αποφυγή οποιασδήποτε παραβίασης και για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική εφαρμόζεται σωστά και ότι τηρείται πλήρως από όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και των διευθυντών.

Τα Code of Conduct προέρχεται από τις ακόλουθες δηλώσεις:

  • Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (1948)
  • Δήλωση της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία και η συνέχεια της (Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, 18 Ιουνίου 1998)
  • Ατζέντα 21 (UNCED Ρίο 1992)
  • Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (ψήφισμα 58/4 της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Οκτωβρίου 2003)

 

Η Code of Conduct χωρίζεται σε τρεις βασικούς τομείς εστίασης.

Ανθρώπινος

Ανθρώπινος

Διάβασε περισσότερα

Σφαίρα

Σφαίρα

Διάβασε περισσότερα

Оικονομικό

Оικονομικό

Διάβασε περισσότερα