Zobowiązujemy się do przestrzegania naszych Code of Conduct integracyjne polityki dotyczące praw człowieka, pracy, środowiska, przeciwdziałania korupcji i ogólnej ochrony danych, aby zapobiec wszelkim naruszeniom i upewnić się, że polityka jest prawidłowo wdrażana i jest w pełni przestrzegana przez wszystkich pracowników, w tym menedżerów i dyrektorów.

Autonomiczne Code of Conduct wynika z następujących deklaracji:

  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948)
  • Deklaracja MOP w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy oraz jej kontynuacja (Międzynarodowa Konferencja Pracy, 18 czerwca 1998)
  • Agenda 21 (UNCED Rio 1992)
  • Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 58/4 z dnia 31 października 2003 r.)

 

Połączenia Code of Conduct jest podzielony na trzy kluczowe obszary tematyczne.

Człowiek

Człowiek

Czytaj więcej

Glob

Glob

Czytaj więcej

Gospodarka

Gospodarka

Czytaj więcej