Company Karma Rapporten

Dit rapport beoogt een evenwichtig overzicht te geven van: SANOVO TECHNOLOGY GROUP's algemene CO2-reductiedoelstellingen, CO2-emissies volgens het Greenhouse Gas (GHG) Protocol scope 1, 2 en 3, en verder karma- en werkplekinitiatieven. Allemaal SANOVO TECHNOLOGY GROUP's aandachtsgebieden zijn allemaal gerelateerd aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.

SANOVO TECHNOLOGY GROUP verwijst naar het jaar 2021 als baseline voor alle doelen en het jaar waarin we metingen hebben gestart met betrekking tot het BKG-protocol. Dit is een intern leerproces waarbij we ernaar streven om het protocol zo nauwkeurig mogelijk te volgen en de cijfers in het rapport zijn dan ook niet 100% accuraat. Het is ons doel om in 2023 een Groene Rekening te kunnen berekenen.

Parameters die worden gebruikt voor het berekenen van emissiefactoren in scope 1, 2 en 3 (GHG-Protocol) op de volgende pagina's zijn afkomstig uit Climate Compass Emissions Factors 2020 (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020). We hebben dezelfde berekeningen gebruikt voor alle eenheden, ongeacht of ze in Denemarken, Nederland of Italië zijn geplaatst.

Bekijk hier onze aandachtsgebieden

Rapporten
SANOVO Rapport

Lees over onze toewijding aan Company Karma in onze 2022 Company Karma Rapport over de prestaties van 2022.

2021 & 2020 Rapporten

(Zoek alle eerdere rapporten op de website van THORNICO) hier),)

Ga naar rapport 2022
THORNICO-rapport

Wij maken deel uit van THORNICO's jaarlijkse Company Karma verslag doen van. Lees over de karma-prestaties van 2022 van de hele THORNICO-groep.

(Zoek alle eerdere rapporten op de website van THORNICO) hier),)

Ga naar rapport 2022
"We willen een evenwichtig overzicht bieden dat de impact en risico's van ons werk identificeert, evenals onze activiteiten die bijdragen aan een duurzamere wereld"

Vicky Engsted

Hoofd Groepscommunicatie