Vi er forpliktet til å overholde våre Code of Conduct inkluderende retningslinjer for menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø, antikorrupsjon og generell databeskyttelse, for å forhindre brudd og for å sikre at retningslinjene blir implementert riktig og er fullt ut oppfylt av alle ansatte, inkludert ledere og direktører.

Vår Code of Conduct kommer fra følgende erklæringer:

  • FNs menneskerettighetserklæring (1948)
  • ILO-erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og dens oppfølging (International Labour Conference, 18. juni 1998)
  • Agenda 21 (UNCED Rio 1992)
  • FNs konvensjon mot korrupsjon (generalforsamlingens resolusjon 58/4 av 31. oktober 2003)

 

De Code of Conduct er delt inn i tre sentrale fokusområder.

Menneskelig

Menneskelig

Les mer

Globe

Globe

Les mer

Økonomi

Økonomi

Les mer