Posvećeni smo poštivanju naših Code of Conduct inkluzivne politike koje se tiču ​​ljudskih prava, rada, okoliša, borbe protiv korupcije i opće zaštite podataka, kako bi se spriječilo svako kršenje i kako bi se osiguralo da se politika pravilno provodi i da je u potpunosti poštuju svi zaposlenici, uključujući menadžere i direktore.

Naša Code of Conduct proizlazi iz sljedećih deklaracija:

  • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda (1948)
  • Deklaracija MOR-a o temeljnim principima i pravima na radu i njeni nastavak (Međunarodna konferencija rada, 18. juna 1998.)
  • Agenda 21 (UNCED Rio 1992.)
  • Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije (Rezolucija Generalne skupštine 58/4 od 31. oktobra 2003.)

 

The Code of Conduct podijeljen je u tri ključna područja fokusiranja.

ljudski

ljudski

Čitaj više

globus

globus

Čitaj više

privreda

privreda

Čitaj više