Zavázali jsme se dodržovat naše Code of Conduct inkluzivní zásady týkající se lidských práv, práce, životního prostředí, boje proti korupci a obecné ochrany údajů, aby se předešlo jakémukoli porušení a zajistilo se, že zásady budou správně implementovány a budou plně dodržovány všemi zaměstnanci, včetně manažerů a ředitelů.

Náš Code of Conduct vychází z následujících prohlášení:

  • Všeobecná deklarace lidských práv OSN (1948)
  • Prohlášení MOP o základních zásadách a právech při práci a jeho následná opatření (mezinárodní konference práce, 18. června 1998)
  • Agenda 21 (UNCED Rio 1992)
  • Úmluva OSN proti korupci (rezoluce Valného shromáždění 58/4 ze dne 31. října 2003)

 

Projekt Code of Conduct je rozdělena do tří klíčových oblastí zaměření.

Člověk

Člověk

Dozvědět se více

Globe

Globe

Dozvědět se více

Ekonomika

Ekonomika

Dozvědět se více