Hoogtepunten van duurzaamheid

Uit de onderzoeken is gebleken dat scope 3 verantwoordelijk is voor het grootste deel van de uitstoot met tCO2e = 127.111 (99,43%).
Dit komt vooral door verkochte producten en gekochte goederen. De directe emissies (scope 1) bedragen tCO2e = 444 (0,35%) en de indirecte emissies van geleverde energie (scope 2) bedragen tCO2e = 285 (0,22%).
Totaal ton CO2e in 2023 = 127.840.

 

 

Company Karma Rapport
Company Karma Rapport

Lees het verslag