Quay lại
HuevosGranjazul

Huevos Granjazul, một công ty gia đình thuộc sở hữu của Guatemala trong ngành sản xuất trứng hiện là một trong những công ty lớn nhất của loại hình này trong cả nước, do sự phát triển công nghệ của họ, được tạo ra thông qua đầu tư vào SANOVO máy móc.

 

Họ, đã đầu tư vào một SANOVO Ardenta 300 máy phân loại trứng để nâng cao hiệu quả của họ trong sản xuất và có thể cạnh tranh trong một thị trường đang phát triển.

Đọc toàn bộ câu chuyện chứng thực ở đây