Các khái niệm kỹ thuật số mới sẽ cho phép chúng tôi làm việc hiệu quả hơn trong các ngành công nghiệp mà chúng tôi đang kinh doanh. 

Chúng tôi đã đầu tư vào công nghệ số để tạo điều kiện giao tiếp và tương tác hiệu quả hơn với khách hàng của chúng tôi - dù họ ở đâu trên thế giới. 

Cài đặt với HoloLens

Cài đặt với HoloLens

Để đảm bảo thiết bị đạt hiệu quả tối đa và tránh thời gian chết không cần thiết, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ xa bằng công nghệ HoloLens. Nó cung cấp quyền truy cập nhanh vào các chuyên gia được đào tạo của chúng tôi với cách khắc phục sự cố hiệu quả.

Trong video dưới đây, bạn có thể khám phá xem khách hàng của chúng tôi, Cascina, ở Ý đã sử dụng công nghệ này cùng với chúng tôi như thế nào. 

Trong video, bạn có thể khám phá xem khách hàng của chúng tôi, Cascina, ở Ý đã sử dụng công nghệ HoleLense cùng với chúng tôi như thế nào.

"Chúng tôi sử dụng công nghệ để cải thiện hiệu suất của mình và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi"

Lars Kops

Trưởng bộ phận số hóa

Sử dụng các công cụ 3D

Sử dụng các công cụ 3D

Chúng tôi sử dụng 3D ở một mức độ rộng rãi. Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào mà quả trứng của bạn lại xuất hiện trong siêu thị? Đi dạo bên trong trạm phân loại và khám phá.

LinkPro

SANOVO LinkPro

Liên hệ với chúng tôi để được học nhiều điều hơn