Chúng tôi là một phần của công ty tư nhân THORNICO - với mạng lưới toàn cầu gồm hơn 150 công ty trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tập đoàn này bao gồm các công ty, công ty con, nhà máy và văn phòng kinh doanh trên toàn thế giới, tạo ra hoạt động kinh doanh xuyên suốt và giữa các thị trường và ngành công nghiệp. 

THORNICO - một tập đoàn thuộc sở hữu gia đình
THORNICO - một tập đoàn thuộc sở hữu gia đình

THORNICO bao gồm một nhóm các công ty toàn cầu hoạt động trong danh mục đầu tư kinh doanh thực sự đa dạng bao gồm sáu lĩnh vực kinh doanh khác nhau, cụ thể là thực phẩm, công nghệ thực phẩm, bao bì, thể thao & thời trang, bất động sản và liên doanh.

THORNICO hình thành vào khoảng thiên niên kỷ, nơi mà hai cha con Thor và Christian Stadil bắt đầu thành lập mà ngày nay đã trở thành một tập đoàn hàng tỷ đô la. Thêm các công ty mới vào tập đoàn và mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện có, THORNICO đã tận dụng thế mạnh của danh mục kinh doanh đa dạng.

Sự lựa chọn đa dạng về các công ty của THORNICO đã mang lại những hiểu biết độc đáo về thị trường và kiến ​​thức về ngành, là đòn bẩy để tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Cách tiếp cận của họ phù hợp với thị trường địa phương và khi họ tham gia vào các hoạt động, cách tiếp cận của họ luôn được thực hiện một cách tôn trọng và nỗ lực để thích ứng với bất kỳ sự khác biệt văn hóa nào.