Các đơn vị sản xuất hiện đại và các nhà cung cấp phụ chính của chúng tôi đóng vai trò chính trong việc đảm bảo các giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho thị trường.

Đơn vị sản xuất
"Chúng tôi mang lại giá trị cho khách hàng thông qua sản xuất xuất sắc và đẳng cấp nhất trong lĩnh vực Mua hàng, Hậu cần và Quản lý Hàng tồn kho"

Eva Langhoff

COO, Phó chủ tịch

Kiểm tra nghiệm thu nhà máy

Kiểm tra nghiệm thu nhà máy

Hãy xem hoạt động của chúng tôi