Chúng tôi đang thuê

Từ nghiên cứu và phát triển đến sản xuất, tiếp thị và bán hàng, các kỹ năng và nền tảng mà nhân viên của chúng tôi mang đến cho công việc rất đa dạng. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên có kỹ năng kỹ thuật, cách tiếp cận giải quyết vấn đề và có khả năng tự chịu trách nhiệm và hành động. 

Dưới đây, bạn tìm thấy tất cả các vị trí trống trong SANOVO TECHNOLOGY GROUP.

 

Xin vui lòng đọc của chúng tôi chính sách tuyển dụng

© e-Recruitment bởi HR-ON