Mua sắm Chiến lược của Tập đoàn được đặt tập trung tại trụ sở chính ở Đan Mạch. Họ chịu trách nhiệm lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán các thỏa thuận và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp của chúng tôi. 

Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện

Điều kiện mua chung

"Chúng tôi mong muốn tác động đến các nhà cung cấp của mình để đóng góp vào sự phát triển có trách nhiệm và bền vững"

Eva Langhoff

COO, Phó chủ tịch

Hướng dẫn cho nhà cung cấp
Hướng dẫn dành cho nhà cung cấp các bộ phận cơ khí

Xem hướng dẫn
Hướng dẫn về các yêu cầu đối với vật liệu tiếp xúc với thực phẩm

Xem hướng dẫn