Tất cả thiết bị của chúng tôi đáp ứng luật pháp và quy định bao gồm ATEX, CE và Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm. Chúng tôi tuân theo tiêu chuẩn EHEDG của Châu Âu khi phát triển máy của mình.

Điều này được đảm bảo thông qua việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quản lý rủi ro, các hành động khắc phục và phòng ngừa cũng như liên tục cải tiến hiệu quả của hệ thống chất lượng. Ban lãnh đạo tích cực tham gia cùng với các nhóm kiểm toán nội bộ của chúng tôi, và chúng tôi giáo dục nhân viên của mình và thúc giục họ tham gia tích cực vào công việc chất lượng.

Mục tiêu chính:

  • Sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và các dự án chìa khóa trao tay mọi lúc
  • Đảm bảo các quy trình chất lượng trong tất cả các bộ phận của tổ chức để duy trì các yêu cầu chất lượng và ngày giao hàng
  • Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng với đánh giá
  • Điều chỉnh liên tục theo nhu cầu thị trường
  • Thiết lập văn hóa doanh nghiệp luôn đặt chất lượng lên hàng đầu ở tất cả các cấp tổ chức
"Chúng tôi muốn xuất hiện như một đối tác hấp dẫn và đáng tin cậy, người tuân thủ các thỏa thuận và sản phẩm của chúng tôi bất cứ lúc nào cũng phải được coi là sản phẩm chất lượng"

Chứng chỉ

Chứng nhận ISO
Chứng nhận ISO

Tất cả các đơn vị sản xuất trong SANOVO TECHNOLOGY GROUP được chứng nhận ISO 9001-2015.

Chứng nhận ISO Đan Mạch

Chứng nhận ISO Ý

Chứng nhận ISO Hà Lan

Chứng nhận ATEX
Chứng nhận ATEX

ATEX là tên viết tắt của Explosive Atmosphere. Vì bụi có thể gây nổ trong điều kiện thích hợp, hệ thống bảo vệ là yêu cầu bắt buộc đối với Máy sấy phun.

Chúng tôi làm việc theo chỉ thị 2014/34 của EU.

Đọc thêm về ATEX trong máy sấy phun của chúng tôi.

Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm (FCM)
Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm (FCM)

Các nhà sản xuất và nhập khẩu vật liệu tiếp xúc với thực phẩm phải cung cấp tuyên bố tuân thủ các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm của họ cùng với thông tin hỗ trợ bổ sung về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ, bao gồm cả kết quả xét nghiệm di chuyển.

Tất cả các thành phần trong thiết bị của chúng tôi đều tuân thủ liên quan đến vật liệu tiếp xúc với thực phẩm. Bạn có thể tìm thấy tờ khai theo mã số mặt hàng theo đường dẫn bên dưới.

CE Marking
CE Marking

Tất cả các thiết bị của chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý đối với dấu CE bao gồm tất cả các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường. We thực hiện đánh giá sự phù hợp, thiết lập các hồ sơ kỹ thuật, ban hành tuyên bố về sự phù hợp của EU và đóng dấu CE trên tất cả các thiết bị của chúng tôi.