Sürdürülebilirliğin Öne Çıkanları

Bizdeki soruşturmalar Company Karma 2022 Raporu, emisyonların büyük bir kısmından Kapsam 3'ün sorumlu olduğunu ve ton CO3e'nin = 2 (%132.782)'ye eşit olduğunu ortaya koymuştur. Bunun temel nedeni satılan ürünler ve satın alınan mallardır.

Doğrudan emisyonlar (Kapsam 1) 664 (%0,5) ton CO2e'ye ve tedarik edilen enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonlar (Kapsam 2) 284 (%0.2) ton CO2e'ye karşılık gelmektedir. 2 yılında toplam ton CO2022e 133.730 olarak gerçekleşti.

 

Company Karma Report
Company Karma Report

Raporu okuyun