Company Karma Raporlar

Bu rapor, aşağıdakilere dengeli bir genel bakış sağlamayı amaçlamaktadır: SANOVO TECHNOLOGY GROUP'nin genel CO2 azaltma hedefleri, Sera Gazı (GHG) Protokolü kapsam 2, 1 ve 2'e göre CO3 emisyonları ve ayrıca karma ve işyeri inisiyatifleri. Herşey SANOVO TECHNOLOGY GROUP'S odak bölgeleri hepsi BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ile ilgilidir.

SANOVO TECHNOLOGY GROUP 2021 yılını tüm hedefler için temel olarak ve GHG-Protokol ile ilgili ölçümleri başlattığımız yıl olarak ifade eder. Bu, protokolü mümkün olduğunca doğru bir şekilde takip etmeye çalıştığımız dahili bir öğrenme sürecidir ve bu nedenle rapordaki rakamlar %100 doğru değildir. Amacımız 2023 yılında Yeşil Hesap hesaplayabilmek.

Aşağıdaki sayfalarda yer alan kapsam 1, 2 ve 3'teki (GHG-Protocol) emisyon faktörlerini hesaplamak için kullanılan parametreler, Climate Compass Emissions Factors 2020'den (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020) alınmıştır. Danimarka, Hollanda veya İtalya'da yer almalarına bakılmaksızın tüm birimler için aynı hesaplamaları kullandık.

Odak alanlarımızı buradan görün

Raporlar
SANOVO Report

Bağlılığımız hakkında bilgi edinin Company Karma 2022'mizde Company Karma 2022'deki başarıları kapsayan rapor.

2021 & 2020 Raporlar

(THORNICO'nun web sitesinde önceki tüm raporları bulun okuyun)

2022 raporuna git
THORNICO Raporu

THORNICO'nun yıllık programının bir parçasıyız. Company Karma rapor. Tüm THORNICO grubunun 2022 karma başarıları hakkında bilgi edinin.

(THORNICO'nun web sitesinde önceki tüm raporları bulun okuyun)

2022 raporuna git
"Daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunan faaliyetlerimizin yanı sıra çalışmalarımızın etkilerini ve risklerini tanımlayan dengeli bir genel bakış sunmayı amaçlıyoruz"

Vicky meşgul

Grup İletişim Başkanı