การจัดซื้อจัดจ้างเชิงกลยุทธ์แบบกลุ่มมีศูนย์กลางอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในเดนมาร์ก พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกซัพพลายเออร์ การเจรจาข้อตกลง และพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ของเรา 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการซื้อทั่วไป

"เราต้องการโน้มน้าวซัพพลายเออร์ของเราให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน"

อีวา แลงฮอฟฟ์

COO รองประธาน

แนวทางสำหรับซัพพลายเออร์
แนวทางสำหรับผู้จัดหาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ดูแนวทางปฏิบัติ
แนวทางข้อกำหนด วัสดุสัมผัสอาหาร

ดูแนวทางปฏิบัติ