จุดเด่นด้านความยั่งยืน

การสืบสวนในของเรา Company Karma รายงานปี 2022 ได้เปิดเผยว่าขอบเขต 3 รับผิดชอบส่วนหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งอยู่ภายในขอบเขต 3 โดยมีตัน CO2e เท่ากับ = 132.782 (99,3%) สาเหตุหลักมาจากการขายสินค้าและสินค้าที่ซื้อ

การปล่อยโดยตรง (ขอบเขตที่ 1) คิดเป็น 664 (0,5%) ตันของ CO2e และการปล่อยทางอ้อมจากพลังงานที่จัดหา (ขอบเขตที่ 2) คือ 284 (0.2%) ตันของ CO2e ตัน CO2e ทั้งหมดในปี 2022 มีจำนวน 133.730

 

Company Karma รายงาน
Company Karma รายงาน

อ่านรายงาน