All vår utrustning uppfyller lagar och regler, inklusive ATEX, CE och material för kontakt med livsmedel. Vi följer den europeiska EHEDG -standarden när vi utvecklar våra maskiner.

Detta säkerställs genom att lagkrav följs, riskhantering, korrigerande och förebyggande åtgärder samt kontinuerlig förbättring av kvalitetssystemets effektivitet. Ledningen är aktivt involverad tillsammans med våra internrevisionsteam, och vi utbildar våra anställda och uppmanar dem att delta aktivt i kvalitetsarbetet.

Viktiga mål:

  • Produktion och leverans av produkter av hög kvalitet och nyckelfärdiga projekt hela tiden
  • Säkerställa kvalitetsprocesser i alla delar av organisationen för att hålla kvalitetskrav och leveransdatum
  • Gör kundnöjdhetsundersökningar med utvärdering
  • Kontinuerlig anpassning till marknadens krav
  • Upprätta en företagskultur som sätter kvalitet först och främst på alla organisationsnivåer
"Vi vill framstå som en attraktiv och pålitlig partner som håller avtal, och våra produkter måste när som helst uppfattas som kvalitetsprodukter"

certifieringar

ISO-certifierad
ISO-certifierad

Alla produktionsenheter inom SANOVO TECHNOLOGY GROUP är ISO 9001-2015 certifierade.

ISO -certifiering Danmark

ISO -certifiering Italien

ISO -certifiering Nederländerna

ATEX -certifierad
ATEX -certifierad

ATEX är förkortningen för Explosive Atmosphere. Eftersom damm kan orsaka explosion under rätt förhållanden är skyddssystem ett krav för spruttorkar.

Vi arbetar enligt EU -direktivet 2014/34.

Läs mer om ATEX i våra spraytorkar.

Matkontaktmaterial (FCM)
Matkontaktmaterial (FCM)

Producenter och importörer av material som kommer i kontakt med livsmedel måste tillhandahålla en försäkran om överensstämmelse för sina livsmedelskontaktmaterial tillsammans med ytterligare stödinformation om deras system för livsmedelssäkerhet, inklusive t.ex. migreringstestresultat.

Alla komponenter i vår utrustning finns i överensstämmelse med material som kommer i kontakt med livsmedel. Du hittar deklarationen med artikelnumret genom att följa länken nedan.

CE-märkning
CE-märkning

All vår utrustning uppfylla alla lagkrav för CE -märkning inklusive alla krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd. We utföra överensstämmelsebedömningen, skapa de tekniska filerna, utfärda EU -försäkran om överensstämmelse och anbringa CE -märkningen på all vår utrustning.