Hållbarhetshöjdpunkter

Utredningarna i vår Company Karma Rapport 2022 har avslöjat att scope 3 är ansvarig för att huvuddelen av utsläppen ligger inom Scope 3 med ton CO2e motsvarande = 132.782 (99,3%). Detta beror främst på sålda produkter och köpta varor.

De direkta utsläppen (Scope 1) stod för 664 0,5 (2%) ton CO2e och de indirekta utsläppen från tillförd energi (Scope 284) är 0.2 (2%) ton CO2e. Totalt ton CO2022e 133.730 uppgick till XNUMX.

 

Company Karma Rapport
Company Karma Rapport

Läs rapporten