Hållbarhetshöjdpunkter

Utredningarna har avslöjat att scope 3 står för huvuddelen av utsläppen med tCO2e = 127.111 (99,43%).
Detta beror främst på sålda och köpta varor. De direkta utsläppen (scope 1) står för tCO2e = 444 (0,35 %) och de indirekta utsläppen från tillförd energi (scope 2) är tCO2e = 285 (0,22 %).
Totalt ton CO2e 2023 = 127.840.

 

 

Company Karma Rapport
Company Karma Rapport

Läs rapporten