Company Karma Rapport

Denna rapport syftar till att ge en balanserad översikt över SANOVO TECHNOLOGY GROUPs övergripande CO2-minskningsmål, CO2-utsläpp enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol scope 1, 2 och 3, och dessutom karma och arbetsplatsinitiativ. Allt SANOVO TECHNOLOGY GROUPÄr fokusområden är alla relaterade till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

SANOVO TECHNOLOGY GROUP hänvisar till år 2021 som utgångspunkt för alla mål och året då vi har påbörjat mätningar gällande GHG-protokollet. Detta är en intern lärandeprocess där vi strävar efter att följa protokollet så noggrant som möjligt och siffrorna i rapporten är därför inte 100% korrekta. Vårt mål är att kunna beräkna ett grönt konto 2023.

Parametrar som används för att beräkna emissionsfaktorer i scope 1, 2 och 3 (GHG-Protocol) på följande sidor kommer från Climate Compass Emissions Factors 2020 (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020). Vi har använt samma beräkningar för alla enheter oavsett om de är placerade i Danmark, Nederländerna eller Italien.

Se våra fokusområden här

Rapport
SANOVO Rapport

Läs om vårt engagemang för Company Karma i vårt 2022 Company Karma Rapport som omfattar resultaten från 2022.

2021 & 2020 Rapport

(Hitta alla tidigare rapporter på THORNICOs hemsida här.)

Gå till 2022 års rapport
THORNICO -rapport

Vi är en del av THORNICO: s årliga Company Karma Rapportera. Läs om 2022 års karmaprestationer för hela THORNICO-gruppen.

(Hitta alla tidigare rapporter på THORNICOs hemsida här.)

Gå till 2022 års rapport
"Vi strävar efter att ge en balanserad översikt som identifierar effekterna och riskerna av vårt arbete samt våra aktiviteter som bidrar till en mer hållbar värld"

Vicky Engsted

Chef för gruppkommunikation