Company Karma Rapport

Denna rapport syftar till att ge en balanserad översikt över SANOVO TECHNOLOGY GROUPs övergripande CO2-minskningsmål, CO2-utsläpp enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol scope 1, 2 och 3, och dessutom karma och arbetsplatsinitiativ. Allt SANOVO TECHNOLOGY GROUPÄr fokusområden är alla relaterade till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG).

SANOVO TECHNOLOGY GROUP hänvisar till år 2021 som utgångspunkt för alla mål och året då vi har påbörjat mätningar gällande GHG-protokollet. Detta är en intern lärandeprocess där vi strävar efter att följa protokollet så noggrant som möjligt och siffrorna i rapporten är därför inte 100% korrekta. Vårt mål är att kunna beräkna ett grönt konto 2023.

Parametrar som används för att beräkna emissionsfaktorer i scope 1, 2 och 3 (GHG-Protocol) på följande sidor kommer från Climate Compass Emissions Factors 2020 (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020). Vi har använt samma beräkningar för alla enheter oavsett om de är placerade i Danmark, Nederländerna eller Italien.

Se våra fokusområden här

Rapport
SANOVO Rapport

Läs om vårt engagemang för Company Karma i vår Company Karma Rapport som omfattar resultaten från 2023.

202220212020 Rapport

(Hitta alla tidigare rapporter på THORNICOs hemsida här.)

Gå till 2023 års rapport
THORNICO -rapport

Vi är en del av THORNICO: s årliga Company Karma Rapportera. Läs om 2022 års karmaprestationer för hela THORNICO-gruppen.

(Hitta alla tidigare rapporter på THORNICOs hemsida här.)

Gå till 2023 års rapport