Vi är en del av det privatägda företaget THORNICO - med ett globalt netto på över 150+ företag inom en mängd olika affärsområden. Gruppen består av företag, dotterbolag, fabriker och försäljningskontor över hela världen och skapar affärer över och mellan marknader och branscher. 

THORNICO - ett familjeägt konglomerat
THORNICO - ett familjeägt konglomerat

THORNICO består av en global grupp av företag som verkar i en verkligt mångsidig affärsportfölj som består av sex olika affärssektorer, nämligen livsmedel, livsmedelsteknik, förpackningar, sport & mode, fastigheter och venture.

THORNICO tog sin form runt årtusendet, där far och son, Thor och Christian Stadil, startade det som idag har blivit ett konglomerat på en miljard dollar. Genom att lägga till nya företag i gruppen och expandera befintliga verksamheter har THORNICO utnyttjat styrkorna i en mångsidig affärsportfölj.

THORNICOs stora utbud av företag har gett unika marknadsinsikter och branschkunskap, som utnyttjar för att skapa synergi mellan företag över hela världen. Deras tillvägagångssätt är skräddarsytt för den lokala marknaden och när de deltar i aktiviteter sker det alltid på ett respektfullt sätt och strävar efter att anpassa sig till eventuella kulturella skillnader.