Skupinové strategické obstarávanie je centralizované v sídle v Dánsku. Zodpovedajú za výber dodávateľov, vyjednávanie dohôd a rozvoj vzťahov s našimi dodávateľmi. 

Obchodné Podmienky

Obchodné Podmienky

Všeobecné nákupné podmienky

„Chceme ovplyvniť našich dodávateľov, aby prispeli k zodpovednému a udržateľnému rozvoju“

Eva Langhoffová

COO, podpredseda

Pokyny pre dodávateľov
Pokyny pre dodávateľov mechanických dielov

Pozrite si pokyny
Pokyny pre požiadavky na materiály prichádzajúce do styku s potravinami

Pozrite si pokyny