Hlavné prvky trvalej udržateľnosti

Vyšetrovania v našom Company Karma Správa 2022 odhalila, že rozsah 3 je zodpovedný za hlavnú časť emisií leží v rozsahu 3 s tonami CO2e rovnými = 132.782 (99,3 %). Je to spôsobené najmä predanými výrobkami a nakúpeným tovarom.

Priame emisie (rozsah 1) predstavovali 664 0,5 (2 %) ton CO2e a nepriame emisie z dodanej energie (rozsah 284) predstavujú 0.2 (2 %) ton CO2e. Celková tona CO2022e v roku 133.730 predstavovala XNUMX XNUMX.

 

Company Karma správa
Company Karma správa

Prečítajte si správu