Hlavné prvky trvalej udržateľnosti

Vyšetrovania odhalili, že rozsah 3 je zodpovedný za hlavnú časť emisií s tCO2e = 127.111 (99,43 %).
Je to spôsobené najmä predanými produktmi a zakúpeným tovarom. Priame emisie (rozsah 1) predstavujú tCO2e = 444 (0,35 %) a nepriame emisie z dodanej energie (rozsah 2) predstavujú tCO2e = 285 (0,22 %).
Celková tona CO2e v roku 2023 = 127.840.

 

 

Company Karma správa
Company Karma správa

Prečítajte si správu