Sme súčasťou súkromnej spoločnosti THORNICO - s globálnou sieťou viac ako 150+ spoločností v rôznych oblastiach podnikania. Skupina pozostáva z spoločností, dcérskych spoločností, tovární a predajných kancelárií na celom svete, ktoré vytvárajú obchody na trhoch a medzi odvetviami. 

THORNICO - rodinný konglomerát
THORNICO - rodinný konglomerát

THORNICO tvorí globálna skupina spoločností pôsobiacich v skutočne rôznorodom portfóliu podnikania, ktoré zahŕňa šesť rôznych obchodných sektorov, konkrétne potraviny, potravinárske technológie, balenie, šport a móda, nehnuteľnosti a podnikové podnikanie.

THORNICO dostalo svoju podobu okolo tisícročia, kde otec a syn, Thor a Christian Stadilovci, začali s tým, čo sa dnes stalo miliardovým konglomerátom. Pridaním nových spoločností do skupiny a rozšírením existujúcich spoločností spoločnosť THORNICO využila silné stránky rozmanitého obchodného portfólia.

Široký výber spoločností THORNICO poskytol jedinečné prehľady trhu a znalosti priemyslu, ktoré využívajú na vytváranie synergie medzi podnikmi na celom svete. Ich prístup je prispôsobený miestnemu trhu a keď sa zapájajú do aktivít, vždy to robí s rešpektom a snaží sa prispôsobiť akýmkoľvek kultúrnym rozdielom.