Zrównoważony rozwój

Badania w naszym Company Karma Raport 2022 ujawnił, że zakres 3 jest odpowiedzialny za główną część emisji mieszczącą się w zakresie 3, a tony CO2e wynoszą = 132.782 (99,3%). Dzieje się tak głównie za sprawą sprzedanych produktów i zakupionych towarów.

Emisje bezpośrednie (Zakres 1) stanowiły 664 (0,5%) ton ekwiwalentu CO2, a emisje pośrednie z dostarczanej energii (Zakres 2) to 284 (0.2%) ton ekwiwalentu CO2. Całkowita tona CO2e w 2022 r. wyniosła 133.730.

 

Company Karma Zgłoś
Company Karma Zgłoś

Przeczytaj raport