Alt utstyret vårt oppfyller lovgivning og forskrifter, inkludert ATEX, CE og matkontaktmateriale. Vi følger den europeiske EHEDG -standarden når vi utvikler våre maskiner.

Dette sikres gjennom overholdelse av lovkrav, risikostyring, korrigerende og forebyggende tiltak samt kontinuerlig forbedring av kvalitetssystemets effektivitet. Ledelsen er aktivt involvert sammen med våre interne revisjonsteam, og vi utdanner våre ansatte og oppfordrer dem til å delta aktivt i kvalitetsarbeidet.

Hovedmål:

  • Produksjon og levering av produkter av høy kvalitet og nøkkelferdige prosjekter til enhver tid
  • Sikre kvalitetsprosesser i alle deler av organisasjonen for å beholde kvalitetskrav og leveringsdatoer
  • Gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser med evaluering
  • Kontinuerlig tilpasning til markedets krav
  • Etablere en bedriftskultur som setter kvalitet først og fremst på alle organisasjonsnivåer
"Vi ønsker å fremstå som en attraktiv og pålitelig partner som holder avtaler, og produktene våre må når som helst oppfattes som kvalitetsprodukter"

Sertifiseringer

ISO-sertifisert
ISO-sertifisert

Alle produksjonsenheter innenfor SANOVO TECHNOLOGY GROUP er ISO 9001-2015 sertifisert.

ISO -sertifisering Danmark

ISO -sertifisering Italia

ISO -sertifisering Nederland

ATEX -sertifisert
ATEX -sertifisert

ATEX er forkortelsen for Explosive Atmosphere. Ettersom støv kan forårsake eksplosjon under riktige forhold, er beskyttelsessystemer et krav for sprøytetørkere.

Vi jobber i henhold til EU -direktivet 2014/34.

Les mer om ATEX i våre spraytørrere.

Matkontaktmateriale (FCM)
Matkontaktmateriale (FCM)

Produsenter og importører av materialer som kommer i kontakt med mat må levere en samsvarserklæring for materialer som kommer i kontakt med mat, sammen med tilleggsunderstøttende informasjon om ledelsessystemet for matsikkerhet, inkludert f.eks. Migrasjonstestresultater.

Alle komponenter i utstyret vårt er i samsvar med materialer som kommer i kontakt med mat. Du finner erklæringen ved varenummer ved å følge lenken nedenfor.

CE-merking
CE-merking

Alt utstyret vårt oppfyller alle lovkravene for CE -merkingen, inkludert alle krav til sikkerhet, helse og miljø. We utføre samsvarsvurderingen, sette opp tekniske filer, utstede EU -samsvarserklæring og påføre CE -merkingen på alt utstyret vårt.