Bærekraft høydepunkter

Undersøkelsene har avdekket at scope 3 er ansvarlig for hoveddelen av utslippene med tCO2e = 127.111 (99,43%).
Dette skyldes hovedsakelig solgte og innkjøpte produkter. De direkte utslippene (scope 1) står for tCO2e = 444 (0,35 %) og de indirekte utslippene fra tilført energi (scope 2) er tCO2e = 285 (0,22 %).
Totalt tonn CO2e i 2023 = 127.840.

 

 

Company Karma Report
Company Karma Report

Les rapporten