Bærekraft høydepunkter

Undersøkelsene i vår Company Karma Rapport 2022 har avdekket at scope 3 er ansvarlig for at hoveddelen av utslippene ligger innenfor Scope 3 med tonn CO2e tilsvarende = 132.782 (99,3%). Dette skyldes hovedsakelig solgte produkter og innkjøpte varer.

De direkte utslippene (Scope 1) sto for 664 (0,5%) tonn CO2e og de indirekte utslippene fra tilført energi (Scope 2) er 284 (0.2%) tonn CO2e. Totalt tonn CO2e i 2022 utgjorde 133.730.

 

Company Karma Report
Company Karma Report

Les rapporten