Company Karma Rapporter

Denne rapporten har som mål å gi en balansert oversikt over SANOVO TECHNOLOGY GROUPsine overordnede CO2-reduksjonsmål, CO2-utslipp i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protocol scope 1, 2 og 3, og videre karma og arbeidsplassinitiativer. Alle SANOVO TECHNOLOGY GROUP'S fokusområder er alle relatert til FNs bærekraftsmål (SDG).

SANOVO TECHNOLOGY GROUP refererer til år 2021 som utgangspunkt for alle mål og året hvor vi har satt i gang målinger angående GHG-protokollen. Dette er en intern læringsprosess hvor vi streber etter å følge protokollen så nøyaktig som mulig og tallene i rapporten er derfor ikke 100 % nøyaktige. Målet vårt er å kunne beregne en grønn konto i 2023.

Parametre som brukes til å beregne utslippsfaktorer i scope 1, 2 og 3 (GHG-protokoll) på de neste sidene kommer fra Climate Compass Emissions Factors 2020 (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020). Vi har brukt samme beregninger for alle enheter uavhengig av om de er plassert i Danmark, Nederland eller Italia.

Se våre satsingsområder her

Rapporter
SANOVO Report

Les om vår dedikasjon til Company Karma i vår Company Karma Rapport som dekker prestasjonene fra 2023.

202220212020 Rapporter

(Finn alle tidligere rapporter på THORNICOs nettside her.)

Gå til 2023 -rapporten
THORNICO -rapport

Vi er en del av THORNICOs årlige Company Karma rapportere. Les om karmaprestasjonene i 2022 til hele THORNICO-gruppen.

(Finn alle tidligere rapporter på THORNICOs nettside her.)

Gå til 2023 -rapporten