ဤဆိုက်အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ

သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ၎င်းကိုစုဆောင်းပုံနှင့် ၎င်းကို မည်သူနှင့်မျှဝေမည်ကို ကောင်းစွာသိရှိခံစားနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်ဖြစ်နိုင်သမျှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။