ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လိုက်နာရန် ကတိပြုပါသည်။ Code of Conduct လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမား၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အထွေထွေဒေတာ ကာကွယ်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒများ ဖောက်ဖျက်မှုမှန်သမျှကို တားဆီးရန်နှင့် မူဝါဒကို မှန်ကန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး မန်နေဂျာများနှင့် ဒါရိုက်တာများအပါအဝင် ဝန်ထမ်းများအားလုံး အပြည့်အဝ လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန်။

ကျွန်တော်တို့၏ Code of Conduct အောက်ပါ ကြေငြာချက်များမှ ထွက်ပေါ်လာသည် ။

  • ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (၁၉၄၈)၊
  • အခြေခံမူများနှင့် အလုပ်ခွင်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ILO ကြေငြာစာတမ်းနှင့် ၎င်း၏ နောက်ဆက်တွဲ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားညီလာခံ၊ 18 ဇွန်လ 1998)၊
  • လုပ်ငန်းစဉ် ၂၁ (UNCED Rio 21)
  • ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (အထွေထွေညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက် ၅၈/၄၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်)

 

အဆိုပါ Code of Conduct အဓိက အာရုံစူးစိုက်မှု နယ်ပယ်သုံးခု ခွဲခြားထားသည်။

လူ့

လူ့

ဆက်ဖတ်ရန်

အလုံး

အလုံး

ဆက်ဖတ်ရန်

စီးပွားရေးကို

စီးပွားရေးကို

ဆက်ဖတ်ရန်