Τα κυριότερα σημεία της βιωσιμότητας

Οι έρευνες σε μας Company Karma Η Έκθεση 2022 αποκάλυψε ότι το πεδίο 3 είναι υπεύθυνο για το κύριο μέρος των εκπομπών βρίσκεται στο Πεδίο 3 με τόνους CO2e που ισοδυναμούν με = 132.782 (99,3%). Αυτό οφείλεται κυρίως στα πωλούμενα προϊόντα και τα αγορασμένα προϊόντα.

Οι άμεσες εκπομπές (Πεδίο 1) αντιπροσώπευαν 664 (0,5%) τόνους CO2e και οι έμμεσες εκπομπές από την παρεχόμενη ενέργεια (Πεδίο 2) είναι 284 (0.2%) τόνοι CO2e. Ο συνολικός τόνος CO2e το 2022 ανήλθε σε 133.730.

 

Company Karma Αναφορά
Company Karma Αναφορά

Διαβάστε την έκθεση