Τα κυριότερα σημεία της βιωσιμότητας

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το πεδίο 3 είναι υπεύθυνο για το κύριο μέρος των εκπομπών με tCO2e = 127.111 (99,43%).
Αυτό οφείλεται κυρίως στα προϊόντα που πωλούνται και αγοράζονται. Οι άμεσες εκπομπές (πεδίο 1) αντιπροσωπεύουν tCO2e = 444 (0,35%) και οι έμμεσες εκπομπές από την παρεχόμενη ενέργεια (πεδίο 2) είναι tCO2e = 285 (0,22%).
Συνολικοί τόνοι CO2e το 2023 = 127.840.

 

 

Company Karma Αναφορά
Company Karma Αναφορά

Διαβάστε την έκθεση