Οι τομείς εστίασης μας

Μέσω της ανασκόπησης των ουσιαστικών πτυχών, προσδιορίσαμε στρατηγικά τρεις τομείς εστίασης με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) σε ολόκληρο τον οργανισμό. Όλα σχετίζονται με τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών.

Κάθε τομέας στηρίζεται στο μάντρα μας «να κάνουμε καλό ενώ κάνουμε επιχειρήσεις».

Δείτε το τελευταίο μας Company Karma Αναφέρετε εδώ

Προμήθεια & Ανάπτυξη
Πεδίο εφαρμογής 3 - ΣΒΑ του ΟΗΕ #12 και #13
Προμήθεια & Ανάπτυξη

SANOVO TECHNOLOGY GROUP είναι αφοσιωμένη στην υποστήριξη της κοινωνικής της ευθύνης συνεργαζόμενη στενά με προμηθευτές και ενδιαφερόμενους φορείς. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών συμμορφώνονται με το δικό μας code of conduct.

Στην επιδίωξή μας για βιωσιμότητα, δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών για την ανάπτυξη νέου εξοπλισμού. Αυτά τα υλικά επιλέγονται για την ανακυκλωσιμότητά τους, τις χαμηλές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αποτελεσματική χρήση ενέργειας, χημικών ουσιών και νερού. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμα άνθρακα καθώς και να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον.

   

Ενέργεια & Περιβάλλον
Πεδίο εφαρμογής 1, 2 και 3 - ΣΒΑ του ΟΗΕ #7, #12 και #13
Ενέργεια & Περιβάλλον

SANOVO TECHNOLOGY GROUP είναι αφοσιωμένη στη βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές των εργασιών της, από την κατανάλωση ενέργειας και τη διαχείριση απορριμμάτων έως τα υλικά και την επιμελητεία. Δίνουμε προτεραιότητα στη χρήση ανακυκλώσιμων και αποικοδομήσιμων υλικών, βελτιστοποιούμε την κατανάλωση ενέργειας και διαχειριζόμαστε τα απόβλητα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Βελτιστοποιούμε την κατανάλωση ενέργειας στις μονάδες παραγωγής μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και άλλων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Όλα με προσπάθειες μείωσης του συνολικού αποτυπώματος CO₂.

      

Υπάλληλοι
ΣΒΑ του ΟΗΕ #3, #4 και #8
Υπάλληλοι

Δημιουργήστε έναν εργασιακό χώρο χωρίς αποκλεισμούς που είναι ανταποδοτικό, ασφαλές, σωματικά και ψυχολογικά υγιές, κίνητρο για τους υπαλλήλους μας και σε ισορροπία με το ευρύτερο πλαίσιο της ζωής τους.

     

Άλλες πρωτοβουλίες
Εξοικονόμηση ενέργειας στο Aalten

Εξοικονόμηση ενέργειας στο Aalten

Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει για να γίνουν SANOVO TECHNOLOGY ΟΛΛΑΝΔΙΑ πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Με την εγκατάσταση των πρώτων αντλιών θερμότητας στην οροφή και την επικείμενη προσθήκη ηλεκτρικού ενισχυτή, μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 60% ενέργειας στη θέρμανση, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 έως και 70%! 🌱💡

Ηλεκτρικοί Φορτιστές

Ηλεκτρικοί Φορτιστές

Αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχει η μεγάλης κλίμακας παραγωγή στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε στην κατανάλωση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος με διάφορες πρωτοβουλίες. 

Το 2022 έχουμε εγκαταστήσει 22 σταθμούς φόρτισης στο πάρκινγκ μας στο Odense της Δανίας, για τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες μας με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

Denmark
Όλα τα εξαρτήματα φωτισμού αλλάζουν σε ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού LED (αυτόματη απενεργοποίηση κ.λπ.). Κατά την ανακατασκευή του κτιρίου, εστιάσαμε στη δημιουργία πιο φυσικού φωτός της ημέρας στην παραγωγή - σε κάποιο βαθμό για εξοικονόμηση ηλεκτρικού φωτισμού, αλλά και στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για τους υπαλλήλους μας. Καταγράψαμε μείωση σε kWh κατά 16.1% λόγω αυτών των πρωτοβουλιών. Όσον αφορά την εγκατάσταση θέρμανσης, έχουμε εγκαταστήσει θέρμανση δαπέδου στο νεόδμητο τμήμα της Διοίκησης και επιπλέον, εγκαταστήσαμε έναν τύπο συστήματος κλιματισμού που επαναχρησιμοποιεί τη θέρμανση.

Από τον Ιανουάριο του 2021 όλη η ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από ανεμόμυλους καθώς έχουμε συνάψει συμφωνία με τον προμηθευτή μας.

Ολλανδία
Αντικαταστήσαμε όλα τα εξαρτήματα φωτισμού από συνηθισμένους σωλήνες νέον σε σωλήνες LED στην παραγωγή και επίσης αντικαταστήσαμε με LED παντού στη διαχείριση.

Ιταλία
Ο προμηθευτής μας ηλεκτρικής ενέργειας παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (100% πράσινη ενέργεια) και συνεργάζεται με το WWF προκειμένου να συμβάλει στους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ηλιακά πάνελ

Ηλιακά πάνελ

Ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον! 🌱

2,710 ηλιακά πάνελ έχουν εγκατασταθεί στο SANOVO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και παρέχουν τώρα ισχύ άνω των 870,000 kW ετησίως και μείωση των εκπομπών CO2 άνω των 400,000 kg ετησίως.

Μειώστε τη χρήση πλαστικού

Μειώστε τη χρήση πλαστικού

Επικεντρωνόμαστε στη μείωση της χρήσης πλαστικού μιας χρήσης και στη Δανία έχουμε δημιουργήσει αρκετές πρωτοβουλίες. Όλα τα πλαστικά που μπορούν να απορριφθούν, όπως φλιτζάνια, κουτάλια κ.λπ. έχουν αλλάξει σε μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Κατά την προετοιμασία μας για φαγητό στην καντίνα χρησιμοποιείται βιώσιμο υλικό.

Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά μπουκάλια νερού, αλλά ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν νερό βρύσης. Ως εναλλακτική λύση για συναντήσεις χρησιμοποιούμε μπουκάλια από τον προμηθευτή Postevand. Χρησιμοποιούν μόνο νερό βρύσης από Funen, παραδίδεται σε πιστοποιημένο από FSC χαρτόνι, 100% χωρίς BPA και δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις ή φθορίζουσες ουσίες.

Εκτύπωση Cradle-to-Cradle
Μια πράσινη στρατηγική
Εκτύπωση Cradle-to-Cradle

Σύμφωνα με το δικό μας Company Karma φιλοσοφία, ενθαρρύνουμε νέες περιβαλλοντικά υπεύθυνες και κυκλικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας έναν υγιή κόσμο για τις επόμενες γενιές.

Πήραμε μια συνολική απόφαση το φθινόπωρο του 2017 να εκτυπώσουμε όλα τα μελλοντικά φυλλάδια σε χαρτί Cradle-to-Cradle Certified ™. Αυτό σημαίνει ότι αναποδογυρίζετε τις σελίδες ενός εγγυημένου προϊόντος με βιώσιμη εκτύπωση, το οποίο είναι 100% βιολογικά αποσυνθέσιμο και εντελώς απαλλαγμένο από τοξικές χημικές ουσίες και βαρέα μέταλλα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι κατά την παραγωγή των τυπωμένων φυλλαδίων μας, έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει τους πόρους από τη γη σε μια φυσική κυκλική διαδικασία, χωρίς να αφήσουμε επιβλαβή απόβλητα για το περιβάλλον.

Με άλλα λόγια, θα μπορούσατε να θάψετε τα φυλλάδια μας στον κήπο σας και ακόμη και να φυτέψετε λαχανικά από πάνω χωρίς να βλάψετε το περιβάλλον ή την υγεία σας. Το χαρτί και το μελάνι είναι τόσο καθαρά που μπορούν να φαγωθούν!

 

Refood
Χωρίς απόβλητα - μετατρέποντας τα οργανικά μας απόβλητα σε βιοαέριο.
Refood

Στις αρχές Ιουνίου 2018, το The SANOVO Η έδρα της TECHNONLOGY GROUP άρχισε να συλλέγει και να ανακυκλώνει οργανικά απόβλητα από το κυλικείο με τη βοήθεια της DAKA ReFood. Τα οργανικά απόβλητα από την παραγωγή (υγρό αυγό και τρόφιμα από το κέντρο δοκιμής ξήρανσης με ψεκασμό) είχαν ήδη συλλεχθεί από το DAKA refood από τον Μάιο του 2017, ωστόσο, τώρα τα οργανικά απόβλητα από την καντίνα περιλαμβάνονται στην εβδομαδιαία συλλογή.

Μία φορά την εβδομάδα το προσωπικό της ReFood συλλέγει τους παρεχόμενους κάδους. Τα απόβλητα τροφίμων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια στην παραγωγή φυσικού λιπάσματος και βιοαερίου, το οποίο είναι μια πράσινη εναλλακτική λύση για να αφήσουμε τα απόβλητα να αποτεφρωθούν.

Το 2019 η DAKA ReFood μας βοήθησε να ανακυκλώσουμε 10.725 κιλά απορριμμάτων. Αυτή η διατροφή είναι αρκετή για να κοπριάσει 16.338 κιλά καρότα, μειώνοντας τις εκπομπές κατά 7.138 κιλά CO2, ή 336 ημέρες για να ζεσταθεί ένα μέσο νοικοκυριό.

Καφέ Κάρμα
Η καντίνα στα κεντρικά μας γραφεία
Καφέ Κάρμα

Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε στους υπαλλήλους μας ένα καλό και υγιεινό γεύμα για μεσημεριανό γεύμα και το βλέπουμε αυτό ως τεράστιο όφελος για όλους.

Σύμφωνα με την δική μας Company Karma φιλοσοφία, ο σεφ κουζίνας μας θα επικεντρωθεί στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων και συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών τροφίμων. Έχουμε λάβει ένα χάλκινο πιστοποιητικό τροφίμων, που σημαίνει ότι το 30-60% όλων των συστατικών που χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά.