Hlavní body udržitelnosti

Šetření odhalila, že oblast 3 je odpovědná za hlavní část emisí s tCO2e = 127.111 (99,43 %).
Je to dáno především prodanými produkty a zakoupeným zbožím. Přímé emise (rozsah 1) představují tCO2e = 444 (0,35 %) a nepřímé emise z dodané energie (rozsah 2) jsou tCO2e = 285 (0,22 %).
Celková tuna CO2e v roce 2023 = 127.840.

 

 

Company Karma Zpráva
Company Karma Zpráva

Přečtěte si zprávu