Company Karma zprávy

Cílem této zprávy je poskytnout vyvážený přehled SANOVO TECHNOLOGY GROUPcelkové cíle snížení CO2, emise CO2 podle rozsahu 1, 2 a 3 protokolu o skleníkových plynech (GHG) a dále iniciativy týkající se karmy a pracoviště. Všechno SANOVO TECHNOLOGY GROUPJe oblasti zaměření všechny souvisejí s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDG).

SANOVO TECHNOLOGY GROUP označuje rok 2021 jako výchozí pro všechny cíle a rok, kdy jsme zahájili měření týkající se GHG-Protocol. Jedná se o interní proces učení, kdy se snažíme dodržovat protokol co nejpřesněji a čísla ve zprávě proto nejsou 100% přesné. Naším cílem je, abychom byli schopni vypočítat Zelený účet v roce 2023.

Parametry použité pro výpočet emisních faktorů v rozsahu 1, 2 a 3 (GHG-Protocol) na následujících stránkách pocházejí z Climate Compass Emissions Factors 2020 (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020). Použili jsme stejné výpočty pro všechny jednotky bez ohledu na to, zda jsou umístěny v Dánsku, Nizozemsku nebo Itálii.

Zde se podívejte na naše zaměření

zprávy
SANOVO Zpráva

Přečtěte si o našem odhodlání Company Karma v našem Company Karma Zpráva pokrývající úspěchy od roku 2023.

202220212020 zprávy

(Všechny předchozí zprávy najdete na webových stránkách THORNICO zde)

Přejít na přehled 2023
Zpráva THORNICO

Jsme součástí každoročního setkání THORNICO Company Karma zpráva. Přečtěte si o úspěších karmy v roce 2022 celé skupiny THORNICO.

(Všechny předchozí zprávy najdete na webových stránkách THORNICO zde)

Přejít na přehled 2023