Company Karma zprávy

Cílem této zprávy je poskytnout vyvážený přehled SANOVO TECHNOLOGY GROUPcelkové cíle snížení CO2, emise CO2 podle rozsahu 1, 2 a 3 protokolu o skleníkových plynech (GHG) a dále iniciativy týkající se karmy a pracoviště. Všechno SANOVO TECHNOLOGY GROUPJe oblasti zaměření všechny souvisejí s cíli udržitelného rozvoje OSN (SDG).

SANOVO TECHNOLOGY GROUP označuje rok 2021 jako výchozí pro všechny cíle a rok, kdy jsme zahájili měření týkající se GHG-Protocol. Jedná se o interní proces učení, kdy se snažíme dodržovat protokol co nejpřesněji a čísla ve zprávě proto nejsou 100% přesné. Naším cílem je, abychom byli schopni vypočítat Zelený účet v roce 2023.

Parametry použité pro výpočet emisních faktorů v rozsahu 1, 2 a 3 (GHG-Protocol) na následujících stránkách pocházejí z Climate Compass Emissions Factors 2020 (Klima Kompasset Emissions Faktorer 2020). Použili jsme stejné výpočty pro všechny jednotky bez ohledu na to, zda jsou umístěny v Dánsku, Nizozemsku nebo Itálii.

Zde se podívejte na naše zaměření

zprávy
SANOVO Zpráva

Přečtěte si o našem odhodlání Company Karma v našem roce 2022 Company Karma Zpráva pokrývající úspěchy od roku 2022.

2021 & 2020 zprávy

(Všechny předchozí zprávy najdete na webových stránkách THORNICO zde)

Přejít na přehled 2022
Zpráva THORNICO

Jsme součástí každoročního setkání THORNICO Company Karma zpráva. Přečtěte si o úspěších karmy v roce 2022 celé skupiny THORNICO.

(Všechny předchozí zprávy najdete na webových stránkách THORNICO zde)

Přejít na přehled 2022
„Naším cílem je poskytnout vyvážený přehled, který identifikuje dopady a rizika naší práce a také našich aktivit, které přispívají k udržitelnějšímu světu“

Vicky Engstedová

Vedoucí skupinové komunikace